Usługi Prawne

Kancelaria Prawno – Podatkowa „PIKBR” specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz finansowej przedsiębiorców. Wyselekcjonowana, doświadczona oraz kompetentna kadra składająca się z prawników i specjalistów do spraw księgowości, umożliwia Nam opiekę nad Klientem od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności, aż po jej zakończenie.

Kwalifikacje pracowników Naszej Kancelarii gwarantują sprawną realizację wskazanych wyżej usług. Ponadto przewidujemy rozszerzenie każdej z usług, na indywidualne życzenie Klienta

Zakres usług oferowanych przez naszą Kancelarię to w szczególności:

  • Rejestracja spółek (wraz z obsługą notarialną), w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, również zmiany, aktualizacja wpisów w KRS.
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów, doradztwo związane z bieżącą działalnością obejmujące zagadnienia związane z prawem cywilnym, handlowym, administracyjnym, finansowym i wieloma innymi gałęziami prawa.
  • Przygotowywanie opinii prawnych, uchwał, kontraktów, tworzenie aktów wewnątrzkorporacyjnych, sporządzanie porozumień, umów obowiązujących w obrocie gospodarczym – chroniąc interesy Klienta.
  • Reprezentowanie Klienta i ochrona jego praw przed instytucjami publicznymi, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Wsparcie w negocjacjach z kontrahentami, wierzycielami bądź dłużnikami.